Stadgor

Arvodesstadga för Korsholms kommun
Godkänd av kommunfullmäktige 10.12.2012

Byggnadsordning
Godkänd av kommunfullmäktige10.6.2013

Direktiv för intern kontroll och riskhantering
Godkänd av kommunstyrelsen 8.6.2015

Fullmäktiges arbetsordning
Godkänd av kommunfullmäktige 10.12.2012

Förvaltningsstadga för Korsholms kommun
Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2014

Instruktion för en regional tillsynsmyndighet
Godkänd av kommunfullmäktige 11.6.2009

Instruktion för vårdnämnden
Godkänd av kommunfullmäktige 10.6.2013

Ramavtal för bildandet av ett samarbetsområde för hälsovården
Godkänd av kommunfullmäktige

Revisionsstadga för Korsholms kommun
Godkänd av kommunfullmäktige 16.12.2004

Riktlinjer för markanvändningsavtal
Godkänd av kommunfullmäktige 10.6.2010

Samarbetsavtal för bildande av en regional tillsynsmyndighet
Godkänd av kommunfullmäktige 11.6.2009

Styrdokument för Korsholms kommun
Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2014

Språkstadga för Korsholms kommun
Godkänd av kommunfullmäktige 22.3.2007

Upphandlingsdirektiv för Korsholms kommun
Godkänd av kommunfullmäktige 8.6.2015

Uppvaktningsdirektiv
Godkänd av personalsektionen 23.3.2011

Verksamhetsdirektiv för arkivfunktionen
Godkänd av kommunstyrelsen 7.2.2006