Welcome Office

Welcome Office är ett rådgivningscenter för invandrare. Från centret får man information i ärenden gällande invandring, rekrytering och myndighetsservice samt om samhället.
Tfn (06) 325 1551
Måndag–fredag kl. 10.00–16.15, torsdag kl. 10.00–17.00
welcome.office@vaasa.fi

www.welcomeoffice.fi