Welcome Office

Welcomeoffice

Welcome Office - För invandrare

Behöver du hjälp?

Welcome Office erbjuder service för alla invandrare oberoende av orsak till invandring.

Welcome Office ger information om:

 • det finländska samhället
 • myndigheternas service
 • språkkurser
 • utbildningsmöjligheter
 • social-och hälsovårdsservice
 • dagvård
 • fritidsaktiviteter
 • boende

Welcome Office betjänar på finska, svenska, engelska, franska, portugisiska och lingala.

Du kan kontakta oss via telefon 06 327 7267, per e-post leena.havu-erhie@korsholm.fi

Du kan besöka oss, Leena Havu-Erhie, eller José Da Costa på fredagar kl. 9–16 i Korsholms Kulturhuset, Skolvägen 1.

Servicen är gratis och du behöver inte boka tid.

www.welcomeoffice.fi

Finansiering: Leader projekt, Korsholms kommun

Welcome office - Services for Immigrants

Do you need help?

Welcome Office offers services to all immigrants regardless of their reasons for immigration.

Welcome Office provides information about:

 • Finnish society
 • public authority services
 • language courses
 • education and training
 • social and health care services
 • day care
 • leisure activities
 • housing

Welcome Office provides information in Finnish, Swedish, English, French, Portuguese and Lingala by Leena Havu-Erhie and José Da Costa.

You can contact us by telephone 06 327 7267 or e-mail leena.havu-erhie@mustasaari.fi

You can visit us on Fridays at 9-16 at the Culture house, Skolvägen 1 in Korsholm.

The service is free of charge and no appointment is needed.

www.welcomeoffice.fi

Financing: Leader project, Municipality of Korsholm