Uppleva

Ansökningarna bör vara kultur- och fritidsnämnden till handa senast 15.3 kl. 16.00. Ansökningarna sänds:
• i kuvert märkt ”Bidrag” på adressen Korsholms kommun, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller 
• per e-post till adressen fritid@korsholm.fi. Om sista ansökningsdag är lördag eller helgdag ska ansökan inlämnas senast därpå följande vardag kl. 16.00.

Principer och anvisningar gällande bidrag för idrott-, ungdoms- och kulturverksamhet KFN 13.11.2019 >>>

Blankett Gäller för Ansökningstid

Blankett A.pdf    

Blankett A.doc
(ifyllningsbar)

Grundblankett som gäller för alla sökande 15.3

Grundblankett som gäller för alla sökande 15.3

15.3

15.3

Bilaga till blankett A (ifyllningsbar)
Word

Bilaga till blankett A
P
df

Gäller för Ansökningstid

Blankett B 

Blankett B Idrottsverksamhet 15.3 kl. 16
Blankett C Blankett C Driftsbidrag för föreningshus 15.3 kl. 16
Blankett D Blankett D Simskolverksamhet 15.3 kl. 16
Blankett E Blankett E Barn- och ungdomsverksamhet 15.3 kl. 16
Blankett H Blankett H Kulturverksamhet 15.3 kl. 16
Blankett K Blankett K Projektbidrag (kulturverksamhet) 15.3 kl. 16
Blankett L Blankett L

Fria musikskolor

15.3 kl. 16
       
Fritt formulerad  

Kultur- och konstnärsstipendium

15.3 kl. 16
Fritt formulerad   Kartbidrag Kontinuerligt under hela året

 Användarhäfte eller annan detaljerad utredning om fastighetens användning (Driftsbidrag för föreningshus)
 Användarhäfte word >>>       Användarhäfte pdf>>> 

 Word Pdf Gäller för Ansökningstid

Blankett F
Blankett G

Blankett F
Blankett G

Skötselbidrag för skidspår
Ansökan om skötselbidrag för rinkar/isbanor

 

23.4
23.4