Adressändring

Gör en flyttningsanmälan senast en vecka efter att du har flyttat. Flyttningsanmälan och adressändring kan göras antingen till Magistraten eller till Posten. För kommunens kundregister bör du också meddela din nya adress till kommunen. Uppgifterna i kundregistret ändras inte automatiskt i och med att du gör flyttningsanmälan till Magistraten. Adressändringar som gäller avfallshantering görs direkt till Stormossen.

Vasa enhet
Wolffskavägen 35, Vasa
Tfn 029 553 9451, telefontid måndag–fredag kl. 9.00–12.00
Öppet måndag–fredag kl. 9.00–16.15

 

Flyttningsanmälningstelefon 

0295 535 536 (lna/msa)
måndag–fredag kl. 8.00–16.00 
Telefontjänsten ger dig personlig betjäning. Köandet är avgiftsbelagt.

 

Elektronisk flyttningsanmälan kan göras på Befolkningsregistercentralens webbsidor. För detta behövs ett elektroniskt ID-kort, en nätbanks-kod eller Postens nättjänstkod.

Kommunens kundregister

För kommunens kundregister bör du också meddela din nya adress till kommunen. Detta är speciellt viktigt om du flyttar inom Korsholm. Uppgifterna i kundregistret ändras inte automatiskt i och med att du gör flyttningsanmälan till Magistraten.
Korsholms kommun
Ann-Christine Beijar
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
Tfn (06) 327 7111

Avfallshantering

Adressändringar som gäller avfallshantering görs direkt till Stormossen.
Ab Stormossen Oy
Stormossvägen 56
66530 Kvevlax
Tfn 010 320 7600