Korsholms logo

Ett unikt landmärke i Korsholm är Replotbron, som utgör motivet i logotypen. Replotbron är arkitektoniskt tilltalande och en symbol för fungerande infrastruktur.

Den starkt stiliserade Replotbron gör logotypen flexibel och logon
ramas in av böjda linjer och rundade hörn. Logon förmedlar mjuka värden och en känsla av rörelse framåt.

Färgerna rött och gult ger en koppling till kommunvapnet.

 Korsholm logo

 

 

Korsholm svartvit