Coronavaccinering i Korsholm

På denna sida informerar kommunen om Coronavaccin. Sidan uppdateras kontinuerligt och här kan man följa med hur tidtabellen framskrider. Denna sida uppdaterades senast: 25.2.2021. 

Hälsovården har inlett vaccineringsarbetet i Korsholm enligt Institutet för hälsa och välfärds, THL:s, och Vasa sjukvårdsdistrikts riktlinjer.

Aktuellt
Vaccineringen av den vårdpersonal som arbetar med direkt vård av covid-19 patienter i kommunen har framskridit enligt plan.

Nästan alla klienter vid våra serviceboenden för äldre, samt de äldsta kommuninvånarna är nu vaccinerade med den första dosen.

Vaccinering av äldre
Kommunens hemsjukvård sköter vaccineringen av sina klienter. De fortsätter nu vaccineringen av sina inskrivna klienter med dos ett. Detta kommer pågå under flera veckor.

Kommunens vårdpersonal har ringt upp kommuninvånare som är 85 år eller äldre, förutom hemvårdens klienter, för att erbjuda dem vaccin. 

Nu fortsätter personalen med att ringa till 80-84 åringarna. Detta kommer pågå under någon vecka.

När alla över 80 år kontaktats så ges mera information om hur 70-79 åringarna kommer erbjudas vaccin.

OBS! I samband med att en person över 80 år erbjuds vaccin kommer även personens make, maka eller sambo, som är över 70 år att erbjudas vaccin. Detta gäller även alla närståendevårdare som bor i samma hushåll.

Vaccinering av riskgrupper
Från och med vecka 7 har hälsovårdscentralen börjat få mer vaccin och vaccindoserna ges till de som är under 70 år och hör till den första riskgruppen, grupp 1. Eftersom vaccinmängden är liten i början, sätts de flesta i vaccinationskö och rings upp då vaccin finns tillgängligt.

Till grupp 1 hör personer som har:

  • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
  • Cancersjukdom under aktiv behandling
  • Svår störning i immunförsvaret
  • Svår kronisk njursjukdom
  • Svår kronisk lungsjukdom
  • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
  • Downs syndrom (vuxna)

Om du är under 70 år och hör till grupp 1, kan du ringa och boka tid/sätta dig i kö för vaccinering. Är du osäker till vilken grupp du hör kan du även ringa oss på samma nummer.

Telefonlinjen är öppen vardagar 8–15:
Korsholm: 06 327 7000
Vörå: 06 385 2200

Vaccinering av grupp 2, under 70 år
Vi ger mer information kring vaccineringen, då grupp 2 är i tur att erbjudas vaccin. Detta sker via annons i tidningen och hemsidan. Vem som tillhör gruppen enligt THL:s riktlinjer hittas via länken: THL:s precisering av riskgrupper.

Allmän information
Den andra vaccindosen ges 12 veckor efter den första dosen.

Tillgången till vaccin styr vaccineringstakten och därmed även tidtabellen. Vi ber därför kommuninvånarna att ha tålamod och förståelse för situationen.

Kom ihåg att även om vaccineringen nu inleds är det viktigt att fortsätta följa rekommendationerna att använda munskydd, tvätta händerna och hålla säkerhetsavstånd.