Statistik

Korsholm
           
    2005 2008 2011 2014 2015
Invånarantal 31.12   17 369 18 112 18 868 19 287 19 302
  Svenskspråkiga   71,5 % 70,2 % 69,6 % 68,8 % 68,9 % 
  Finskspråkiga   27,8 % 28,8 % 29,0 % 29,1 % 28,9 % 
  Övriga språk   0,7 % 1,0 % 1,4 % 2,1 % 2,2 % 
Män   50,5 % 50,4 % 50,5 % 50,3 % 50,4 % 
Kvinnor   49,5 % 49,6 % 49,5 % 49,7 % 49,6 % 
0-19   26,0 % 25,6 % 25,4 % 25,9 % 25,6 % 
20-64   58,1 % 57,6 % 56,4 % 54,5 % 54,3 % 
65-   15,9 % 16,8 % 18,2 % 19,6 % 20,1 % 
             
Delområden            
Replot-Björköby   2 104 2 129 2 126 2 130 2115 
Norra Korsholm   2 729 2 911 3 123 3 244 3202 
Kvevlax   3 129 3 233 3 367 3 488 3517 
Smedsby   5 047 5 350 5 616 5 652 5702 
Södra o. Östra Korsholm   1 989 2 037 2 090 2 083 2086 
Solf   2 288 2 373 2 513 2 663 2648