Kort om Korsholm

Korsholm är en framtidskommun med anor. Kommunen har en historia som kan spåras till år 1348. Då finns socknen för första gången skriftligt om­nämnd i ett kungligt brev om handels­frihet.

Korsholms historia är till stor del också Vasa stads och Österbottens historia. Granit­korset vid ruinerna av Korsholms slott (Chrysseborg) står som en symbol för kristendomens första landvinningar i landsdelen. Slottet byggdes på 1370-talet till stöd för landets försvar. Härifrån styrdes under flera århundraden hela Öster­botten och tidvis även det som nu är Västerbotten i Sverige.

Nuvarande Korsholm

Det nuvarande Korsholm bildades år 1973 genom en samman­slagning av de fem närliggande kommunerna Björköby, Korsholm, Kvevlax, Replot och Solf. Av de nu cirka 19 300 invånarna har 69 % svenska och 29 % finska som modersmål.

Korsholm är en skärgårdskommun - kommunen har en areal på totalt ca 3 600 km², varav landarealen är 846 km².

Tack vare den ständigt pågående landhöjningen ökar kommunens landareal med ca 20 hektar per år. Landhöjningen i området är bland de högsta i världen.

Korsholm är i många avseenden en kommun med kontraster. Här bjuds på skärgård, hav och fastland, tätort och glesbygd, industriområden och jordbruksfält samt historiska minnesmärken.

Kommunen är en inflyttningskommun med dragningskraft. Service och infrastruktur utvecklas hela tiden för att möta invånarnas behov. Samtidigt värnar vi om traditioner och vill bevara den traditionella skärgårdskommunens positiva särdrag även i ett växan­de Korsholm. Våra boende­miljöer hör till de trivsammaste i landet.

Ditt besök i Korsholm

Sevärdheter finns det gott om i Korsholm. Gör en upptäcktsfärd till världsarvet Kvarkens skärgård, besök Stundars hantverkarby eller vandra vid Söderfjärden. Finlands längsta bro, Replotbron, som leder besökare till världsarvet, är också väl värd ett besök.

I Korsholm är det aldrig långt till vattnet. För havsnära upplevelser finns en mängd olika aktiviteter att välja bland. Ute i skärgården kan du vandra, paddla, ro, segla, kryssa, fiska eller simma. Beställ en tur tillsammans med sakkunniga guider.

En inblick i världsarvet ger minnesvärda betraktelser. Även på land finns oaser för avkoppling samt utmärkta vandrings- och cykelleder. Mycket roligt att uppleva för den friluftsälskande besökaren och rekreation för hela familjen.

Mötesplatserna är många och det finns program och sällskap för de aktiva och tystnad för dem som så önskar. Människorna är äkta och gästfriheten stor. Även ett kort besök ger mycket. Njut av varje stund!

Korsholm är
  • en stor skärgårdskommun med levnadsmiljöer på naturens villkor.
  • den största landsortskommunen med svenska som majoritetsspråk i Finland.
  • en levande tvåspråkig kommun.
  • en del av Österbotten, beläget vid Finlands västkust.