Kommunfakta

Kommunkod
Totalareal
Markareal
skogsmark
åkermark
Vattenareal
Strandlängd
Byggnadsplanerat område
Invånarantal 31.12.2019
Befolkningstäthet

499
3 606 km²
847 km²
52 131 ha
15 130 ha
2 759 km²
1 600 km
865 ha
19 448
22,8 inv./km²

finlandkarta

 

 

 

 

 

 

 

Kort sagt är Korsholm:

  • kommunen med den vidsträckta levande skärgården
  • kommunen med det blomstrande kulturlivet, där Musikfestspelen Korsholm samt Stundars Museum och Kulturcentrum är de mest framträdande inslagen
  • kommunen med landets längsta bro – Replotbron 
  • kommunen med den stora idrottshallen – Botniahallen – inrymmande fullstor fotbollsplan och löparbanor runtom
  • kommunen med den dokumenterat goda livskvaliteten
  • kommunen med Söderfjärden, en hälsning från rymden för 520 miljoner år sedan i form av ett meteoritnedslag, som i modern tid gett 2 300 hektar förstklassig åkermark.