Näringslivsrådet

Verksamhetsområde och uppgifter
Näringslivsrådet är ett rådgivande organ för att främja och utveckla samarbetet mellan kommunen, företagarorganisationerna och företagarna.
Näringslivsrådets uppgift är
  1. att främja och utveckla samarbetet mellan kommunen och kommunens näringsliv genom en aktiv dialog med olika kommunala organ
  2. att ta initiativ och göra framställningar samt ge utlåtanden i frågor som är av betydelse för företagarna inom kommunen
  3. att ge utlåtanden som gäller utvecklingen av Korsholms näringsliv i de ärenden som berör planering av kommunens företagscenter
  4. att bevaka att viktiga frågor för kommunens företagare beaktas i alla organs verksamhet och att deras sakkunskap förmedlas till dessa organ.
Sammansättning