Fastighetssektionen

Uppgifter och befogenheter

Fastighetssektionens uppgifter är att inom uppgiftsområdena fastighetsverket samt städ- och matservice för samhällsbyggnadsnämnden
1. bereda de ärenden som gäller underhåll och skötsel för kommunens fastigheter med förslag till behovsprövning och prioritering av åtgärderna
2. bereda förslag till principer för verksamheten (kommunens egen verksamhet, köp av tjänster, leasing, partnerskap)
3. bereda förslag till servicenivå för de tjänster som kommunen säljer inom uppgiftsområdena
4. bereda alternativa lösningar och utvecklingsmål inom sina uppgiftsområden för beslut i samhällsbyggnadsnämnden
5. ge utlåtande om ritningar för nybyggnader, ombyggnader och tillbyggnad av fastigheter med avseende på kosthåll och städfunktioner

Fastighetssektionen besluter i följande ärenden:
1. beslut om kriterier för upphandling av varor och tjänster inom uppgiftsområdena
2. beslut om principer för dimensionering av personalresurser inom uppgiftsområdena samt
3. övriga ärenden som samhällsbyggnadsnämnden besluter att delegera till sektionen.

Sammansättning