Bildningsnämnden

Uppgifter

Bildningsnämnden ansvarar för
1. dagvård enligt lagen om dagvård, stöd för hemvård av barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn och förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning
2. grundläggande utbildning (årskurserna 1–9) enligt lagen om grundläggande utbildning
3. gymnasieutbildning enligt gymnasielagen
4. morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn enligt lagen om grundläggande utbildning

Befogenheter

Bildningsnämnden besluter i de ärenden som enligt ovan angivna lagar hör till kommunen samt dessutom i följande ärenden:
1. principer för skolplats för elever i förskoleundervisningen, i den grundläggande utbildningen och i morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn
2. beslut om principer för skolskjutsrätt inom förskolan och den grundläggande utbildningen
3. beslut om skolårets arbetsdagar och lovdagar för förskoleundervisningen, skolorna inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet.
4. beslut om representation i organ för läroinrättningar i andra kommuner enligt avtal med upprätthållarna

Sammansättning