Äldrerådet

Verksamhetsområde och uppgifter
Äldrerådet ska garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka. Äldrerådet handhar de uppgifter som anges i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre.
Äldrerådets uppgift är
  1. att främja och utveckla samarbetet mellan kommunen och den äldre befolkningen genom en aktiv dialog med olika kommunala organ
  2. att främja den äldre befolkningens jämlika deltagande i samhällets olika verksamheter
  3. att följa med den äldre befolkningens behov och ta initiativ och göra fram-ställningar samt ge utlåtanden och rekommendationer i äldreomsorgsfrågor
  4. att bevaka att viktiga frågor för den äldre befolkningen beaktas i alla organs verksamhet och att deras sakkunskap förmedlas till dessa organ
Sammansättning