Nämnder och övriga förtroendeorgan

De nämnder, sektioner och direktioner som nu sköter kommunens politiska förvaltning är tillsatta för åren 2017–2021.