Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige för perioden 2017–2021.