Avustukset

Mustasaaren kunnan avustukset

1. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Hakuaika päättyy 16.3.2020 klo 16:
Toiminta-avustus – Voidaan myöntää rekisteröidyille mustasaarelaisille yhdistyksille, joiden päätehtävä on liikuntatoiminta, lapsi- ja nuorisotoiminta ja/tai kulttuuritoiminta.
Hankeavustus – Voidaan myöntää mustasaarelaisille yhdistyksille, yhteisöille tai työryhmille, joiden päätehtävä on kulttuuritoiminta.
Kulttuuri- ja taiteilijastipendi – Voidaan myöntää aktiivisille Mustasaaressa asuville taiteenharjoittajille kuvataiteen, valokuvauksen, kuvituksen, elokuvan, animaation, teatterin, tanssin, performanssitaiteen, musiikin, mediataiteen, muotoilun, taidekäsityön, kirjallisuuden, sanataiteen ja kulttuuriperinnetyön alalta.
Seurantalojen käyttöavustus – Voidaan myöntää nuorisoseuroille ja kotiseutuyhdistyksille, joilla on oma seurantalo ja jotka järjestävät säännöllistä toimintaa. Etusijalla on säännöllinen, ohjattu lapsi- ja nuorisotoiminta.
Hakuaika päättyy 23.4.2020 klo 16:
Hiihtolatujen hoitoavustus – Voidaan myöntää yhdistyksille, jotka hoitavat hiihtolatuja Mustasaaressa.
Jatkuva hakuaika:
Kartta-avustus – Voidaan myöntää suunnistustoimintaa tarjoaville yhdistyksille uusien suunnistuskarttojen valmistamiseen tai välttämättömään päivittämiseen.

2. Kunnanhallitus
Toiminta-avustus
Mustasaaren kunnassa toimivat yhdistykset ja yhteisöt, jotka eivät saa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta avustusta, voivat hakea toiminta-avustusta kehittämisjaostolta. Hakuaika päättyy 16.3.2020 klo 16. Kunnanhallituksen toiminta-avustusta haetaan peruslomakkeella, johon liitetään vapaamuotoinen hakemus sekä toiminnan kuvaus ja talousarvio. Hakuohjeita ja lisätietoja antaa elinkeinopäällikkö Matias Båsk, puh. 06 327 7121.

Hakumenettely
Hakulomakkeet ovat verkkosivulla www.mustasaari.fi/kvl-avustukset.
Kaikki hakemukset toimitetaan osoitteeseen Mustasaaren kunta/Kirjaamo, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, tai sähköpostitse info@mustasaari.fi. Myöhästyneet hakemukset hylätään.