Avustukset

Mustasaaren kunnan avustukset

1. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hakulomakkeet löydät tästä.

Hakuaika päättyy 16.3.2020 klo 16:

Toiminta-avustus – Voidaan myöntää rekisteröidyille mustasaarelaisille yhdistyksille, joiden päätehtävä on liikuntatoiminta, lapsi- ja nuorisotoiminta ja/tai kulttuuritoiminta.
Hankeavustus – Voidaan myöntää mustasaarelaisille yhdistyksille, yhteisöille tai työryhmille, joiden päätehtävä on kulttuuritoiminta.
Kulttuuri- ja taiteilijastipendi – Voidaan myöntää aktiivisille Mustasaaressa asuville taiteenharjoittajille kuvataiteen, valokuvauksen, kuvituksen, elokuvan, animaation, teatterin, tanssin, performanssitaiteen, musiikin, mediataiteen, muotoilun, taidekäsityön, kirjallisuuden, sanataiteen ja kulttuuriperinnetyön alalta.
Seurantalojen käyttöavustus – Voidaan myöntää nuorisoseuroille ja kotiseutuyhdistyksille, joilla on oma seurantalo ja jotka järjestävät säännöllistä toimintaa. Etusijalla on säännöllinen, ohjattu lapsi- ja nuorisotoiminta.

Hakuaika päättyy 23.4.2020 klo 16:

Hiihtolatujen hoitoavustus – Voidaan myöntää yhdistyksille, jotka hoitavat hiihtolatuja Mustasaaressa.

Jatkuva hakuaika:

Kartta-avustus – Voidaan myöntää suunnistustoimintaa tarjoaville yhdistyksille uusien suunnistuskarttojen valmistamiseen tai välttämättömään päivittämiseen.

2. Kunnanhallitus

Toiminta-avustus
Mustasaaren kunnassa toimivat yhdistykset ja yhteisöt, jotka eivät saa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta avustusta, voivat hakea toiminta-avustusta kehittämisjaostolta. Hakuaika päättyy 16.3.2020 klo 16. Kunnanhallituksen toiminta-avustusta haetaan peruslomakkeella, johon liitetään vapaamuotoinen hakemus sekä toiminnan kuvaus ja talousarvio. Hakulomakkeet löydät tästä. Hakuohjeita ja lisätietoja antaa elinkeinopäällikkö Matias Båsk, puh. 06 327 7121.

Hakumenettely

Kaikki hakemukset toimitetaan osoitteeseen Mustasaaren kunta/Kirjaamo, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, tai sähköpostitse info@mustasaari.fi. Myöhästyneet hakemukset hylätään.