Tulokset

Tulokset, tarkastuslaskenta

Tulokset, tarkastuslaskenta

Äänestysaktiivisuus

Äänestäneiden lukumäärä kansalaisuuksittain

Äänestysaktiivisuus, ikäjakauma

Hylätyt äänet perusteittain

Alustavan laskennan ja tarkastuslaskennan erot

 

Alustava tulos

Kaikkiaan 14 838 äänioikeutetusta mustasaarelaisesta 11 329 antoi äänensä neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä 17.3.2019.

Äänestysaktiivisuus oli 76,4 prosenttia.

41,1 prosenttia äänioikeutetuista äänesti kirjeitse ja 35,2 prosenttia äänesti varsinaisena äänestyspäivänä.

61,3 prosenttia äänestäneistä sanoi kuntaliitokselle EI ja 36,8 prosenttia sanoi KYLLÄ. 2,0 prosenttia valitsi vaihtoehdon EN OTA KANTAA.

Edellä esitetyt tiedot löytyvät äänestysalueittain seuraavista tiedostoista: 
Kansanäänestyksen tulokset äänestysalueittain.
Kansanäänestyksen äänestysaktiivisuus äänestysalueittain.