Luottamuselimet

Kunnan poliittinen hallinto-organisaatio muodostuu vaaleilla valituista kunnanvaltuutetuista ja kunnanhallituksesta sekä eri lautakunnista, jaostoista ja johtokunnista. Niiden kaikkien tehtävänä on käsitellä asioita ja päättää asioista, jotka kuuluvat siihen osaan kunnan toiminnasta, jota hoitamaan ne on asetettu.

Ne lautakunnat, jaostot ja johtokunnat, jotka hoitavat kunnan poliittista hallintoa, on asetettu vuosiksi 2017–2021.