Viranhaltijoiden pöytäkirjat

Pöytäkirjat, jotka koskevat viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä kunnan hallintosäännön määräyksen nojalla, pidetään yleisesti nähtävinä kunkin päätöksentekijän luona viikon ensimmäisenä arkipäivänä koskien edellisellä viikolla tehtyjä päätöksiä.