• Tor-Erik Heir

  • Verkskötare
  • Vattentjänstverket
  • vatten- och avloppsreningsverk, pumpstationer
  • tor-erik.heir@korsholm.fi
  • 06-327 7592
  • 050-5919107