• Therese Hahn

  • Skolkurator
  • Grundskolor
  • Solf och Smedsby-Böle skolor samt tillhörande förskolor
  • therese.hahn@korsholm.fi
  • 050-3380956