Avdelning
  • Sture Borgar

  • Markanvändningsingenjör (27.8.2018–28.2.2019)
  • Planläggning
  • lediga bostads- och företagstomter, åkerarrenden, företagstomtarrenden, bostadstomtarrenden, fastighetsköp
  • sture.borgar@korsholm.fi
  • 06-327 7177