• Sonja Höglund

  • Ledare för småbarnspedagogik och förskola
  • Småbarnspedagogik
  • Samkoordineringen av daghemsplatserna till följande daghem: Tuovilan päiväkoti, Helsingby daghem, Tölby daghem och Solf daghem.
  • sonja.hoglund@korsholm.fi
  • 044-7277359