Socialförvaltning

Kontakter i Socialförvaltning

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Backström, Alice Socialdirektör 327 7214 /
Björkqvist, Monika Chef för äldreomsorgen 327 7216 /
Nyberg, Siv Förvaltningssekreterare 327 7221 /
Sandbacka, Daniela Ekonomiplanerare 327 7405 / 050-5181278
Suomela, Nadja Chef för familje-och individomsorg 327 7235 /