• Simon Weiner

  • Markanvändningsingenjör
  • Planläggning
  • lediga bostads- och företagstomter, åkerarrenden, företagstomtarrenden, bostadstomtarrenden, fastighetsköp
  • simon.weiner@korsholm.fi
  • 06-327 7177