Kontakter — S

Avdelning

Sökresultat

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Salo, Linda Skolpsykolog / 044 727 1541
Sand, Nadja Biblioteksfunktionär /
Sandback, Henrik Ekonomisekreterare 327 7109 / 044-7277383
Sandbacka, Daniela Ekonomiplanerare 327 7405 / 050-5181278
Santamäki, Johanna Arbetsledare / 050-5919106
Schreibmaier, Liisa Veterinär / 040-0261667
Seitamaa-Svenns, Sari Bibliotekarie /
Silfver-Forsbacka, Johanna Äldrevårdskoordinator 327 7549 / 044 727 7390
Simons, Catarina Planläggare 327 7173 /
Simons-Nylund, Åsa Avdelningsskötare /
Sjöholm, Hanna Ungdomsledare 327 7996 / 044 424 9110
Sjöholm-Fahllund, Lena Rektor 327 7300 / 050-5181231
Sjölund, Anna Ansvarig kurator 327 7120 / 044 727 1392
Skog, Kristina Lärare i konst 327 7304 /
Skog, Sofia Veterinär / 050-3381144
Skogström, Hannah Ungdomsledare / 044 727 7391
Smedlund, Johan Rektor 344 0063 / 044-7277326
Smedman, Maria Lönesekreterare 327 7251 /
Smeds, Kim IT-planerare 327 7403 / 050-5181237
Snellman, Lena Byråsekreterare 327 7196 /
Snickars, Trygve Biblioteksfunktionär, bokbusschaufför 327 7280 / 050-5181039
Snickars-Hoxell, Ann-Chatrin Lärare i hantverk 327 7265 /
Söderback, Solveig Kanslichef 327 7151 / 050-69635
Södergård, Linda Socialarbetare 327 7231 /
Solstrand, Bernice Miljö- och hälsoinspektör 327 7238 / 050-69628
Staffans, Annika Administrativ sekreterare 327 7260 /
Staffans, Linda Uppsökande ungdomsarbetare / 044 727 1502
Staffans, Barbro Äldrerådgivare/Minnesskötare / 044 727 7996
Stenlund, Tommy Miljö- och hälsoskyddschef / 044 727 1284
Stenman, Ann Planeringsassistent 327 7181 /
Stenvall, Kerstin Lönesekreterare 327 7220 /
Stolpe, Marica Miljö-och hälsoinspektör / 044 727 7995
Stolpe, Ann Förvaltningssekreterare 327 7412 / 044-7271211
Storgård, Heidi Rektor 346 6287 /
Stråka, Linda Skolkurator / 044-7277988
Strandberg, Anette Byråsekreterare 327 7197 /
Strandberg, Elisa Avdelningsskötare 327 7544 /
Strandholm, Jessica Idrottsledare 327 7160 / 050-5176662
Strang, Stefan Biträdande överläkare /
Strengell, Sylvia Biblioteksfunktionär, bokbusschaufför 327 7280 / 050-5181039
Strömvall, Mona Ledare för småbarnspedagogik och förskola 346 6386 / 050-5181217
Suikkanen, Bernice Cancer / palliativ sjukskötare / 044-7277324
Sund, Susanna Sysselsättningskoordinator / 050-5444693
Sundman, Britt-Mari Biblioteksfunktionär / 346 0141
Sundqvist, Ida-Maria Ungdomsinformatör / 044 727 1519
Sundsten, Kjell Vägmästare / 050-69616
Suomela, Nadja Chef för familje-och individomsorg 327 7235 /
Svanfors, Margareta Ansvarig sjukskötare 327 7520 /
Svanlund, Sofie Bokförare 327 7257 /
Svartsjö, Sofia Överläkare 327 7408 /
Svarvén, Heidi Ansvarig vårdare 327 7866 /
Svarvén, Katarina Ledare för småbarnspedagogik och förskola 343 3021 / 044-7271 276