Kontakter — R

Sökresultat

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Råback, Marianne Koncernförvaltningens sekreterare 327 7129 / 044-7277340
Rantala, Teija Översättare 327 7143 /
Rantala, Mari Miljö- och hälsoinspektör / 050-5924903
Rantamäki, Susanne Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 044-727 1525
Ranto-Nyby, Hanna Planläggningsassistent 327 7182 /
Rantschukoff, Roland Rektor 343 3015 / 040-5433537
Reini, Annica Kultursekreterare 327 7165 / 050-0162112
Rönngård, Margareta Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 044-7271233
Rönnqvist, Erik Projekteringsingenjör / 050 696 10
Roos, Siv Socialarbetare, patientombudsman 327 7441 /
Rosendahl, Alf Grönområdesansvarig / 050-69625
Rosenlöf, Diana Äldrerådgivare/Minnesskötare 327 7414 /
Ruutikainen, Hannele Skolkurator / 050-5411895