Kontakter — L

Sökresultat

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Laakso, Rita Speciallärare inom småbarnspedagogik / 050-3615246
Lahti, Tommy Informationssekreterare 327 7144 /
Lahti, Johnny It-planerare 327 7110 / 050 4651016
Lall, Mats Fastighetsansvarig / 044-7277393
Lall, Emilia Biblioteksfunktionär 327 7277 /
Lall, Hilde-Ann Bibliotekarie 327 7275 /
Lammi, Arja Kanslist 327 7323 /
Laurén, Marita Trädgårdsmästare / 044-7277308
Lehtimäki-Mustajärvi, Teresa Städchef 327 7191 / 044 727 1528
Lillås, Camilla Studiehandledare 327 7315 /
Lillas, Tom IT-lärare 327 7264 /
Lindén, Danielle Miljö- och hälsoinspektör / 040 579 8521
Lindholm, Maria Ansvarig sjukskötare 327 7562 /
Lindqvist, Marika skolpsykolog / 044 727 1539
Löf, Carola Servicerådgivare 327 7111 /
Loo, Marina Speciallärare inom småbarnspedagogik / 044-7271 240
Lundberg, Tua Biblioteksfunktionär 327 7278 /
Lundberg, Christer Byggnadsinspektör 327 7185 / 050-69623
Lundin-Pirkola, Anna Byråsekreterare 327 7157 /
Lundström, Jan Elansvarig / 050-69619