Kontakter — K

Avdelning

Sökresultat

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Kajan, Stefan Projektövervakare / 050-69621
Kajan, Anne-Carine Rektor 352 7683 /
Käldström, Julia Ungdomsledare / 044 7277336
Kåll, Anders Rektor 352 1910 /
Kallio, Heta Veterinär / 050-3032556
Kannelhovi, Lilian HR-sekreterare 327 7105 /
Kennola, Marjukka Översättare 327 7142 /
Kentta, Maria Skolkurator / 050 438 7010
Kinnunen, Heikki Studiehandledare / 050-4385015
Klemets, Johan Projekteringsingenjör husbyggnad 06 327 7599 / 044 727 7983
Klockars, Jennie Miljö- och hälsoinspektör / 040 579 8521
Koski, Ari Ledare för småbarnspedagogik och förskola / 050 518 1267
Koskinen, Tomas Rektor 346 4320 / 044-7277910
Kronqvist-Berg, Maria Bibliotekschef 06-3277272 / 044-7271212
Kullström, Catharina Speciallärare inom småbarnspedagogik / 050-3615243
Kytölä, Miia Tillsynsveterinär / 044 727 1371