Kontakter — B

Avdelning

Sökresultat

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Back, Elisabet Ekonomiplanerare 327 7116 / 044-2995812
Back, Lotta Sekreterare för småbarnspedagogik och förskola 327 7250 /
Back, Tina Bibliotekarie /
Backas, Teresa Ungdomsinformatör / 044 727 7955
Backlund, Kjell Idrottsanläggningsansvarig / 044 727 7937
Backman, Robert Rektor 359 1730 / 050-593 7850
Bäckman, Martina Planläggningsingenjör 327 7158 / 050-5544405
Backman, Carola Byggnadssekreterare 327 7184 /
Backström, Alice Socialdirektör 327 7214 /
Båsk, Matias Näringslivschef 327 7121 / 050-518 1154
Båsk, Alexandra Ledare för småbarnspedagogik och förskola, Kvevlax daghem fredagar / 044 727 1276
Beijar, Ann-Christine Bokförare 327 7102 /
Beijar, Therese Byråsekreterare 327 7223 /
Bergqvist, Anne Miljö- och hälsoinspektör 327 7176 / 050-4034053
Bertell, Gunilla Chef för äldreomsorg 327 7216 /
Betlehem, Nina Hemserviceledare 344 0588 /
Biskop-Löf, Lilian Socialhandledare / 050 384 1072
Björkgren, Margareta Byråsekreterare 327 7223 /
Björklund, Marie Socialarbetare 327 7233 /
Björkqvist, Stig Psykolog och familjeterapeut 327 7227 /
Björkqvist, Emma Bibliotekarie 327 7274 /
Björkqvist, Monika Chef för äldreomsorgen 327 7216 /
Blomqvist, Susanne Biblioteksfunktionär 327 7279 /
Bondas, Patrik Mättekniker 327 7369 / 050-69024
Bonns, Joakim Rektor 327 7309 /
Borgar, Sture Planläggare 327 7178 /
Byrkjeland, Geir Publikarbetare / 044 727 1399