Kontakter — Ä

Sökresultat

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Ahläng, Annika Linjeansvarig för hem- och närsjukhusvården / 044 424 9203
Ahlbäck-Strand, Mikaela Föreståndare 327 7574 /
Ahlberg, Rurik Kommundirektör 327 7146 /
Ahlskog, Birgitta Serviceledare / 044-7271254
Åkerblom, Marcus Kosthållschef 327 7152 / 044-7271213
Åkerholm, Jim Planläggare 06 327 7178 /
Åkerholm, Jim Planläggare 327 7178 /
Alanko, Marja Översättare 327 7124 /
Alasjärvi, Päivi Elina Översättare 327 7148 /
Alaviitala, Mikael Utvecklingsdirektör 327 7127 / 044-727 1210
Andersson, Roger IT-stödperson 327 7174 / 050-5181221
Anneberg, Susanna Projektkoordinator 327 7208 / 044-7277343
Antell, Dan Arbetsledare / 050-69613
Antell, Ben Teknisk direktör 327 7199 / 050-69618
Aro, Christina Ansvarig servicerådgivare 327 7128 /
Aspholm, Annika Sekreterare för elevärenden 327 7153 /
Aura, Hillevi Byråsekreterare 327 7189 /