Avdelning
  • Samuel Broman

  • Kommunstyrelsens ordförande
  • Bildningsnämnden, Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Koncernsektionen, Utvecklingssektionen
  • SFP
  • j.samuel.broman@gmail.com
  • 050 410 7653