Avdelning
  • Rune Westergård

  • Näringslivsrådets vice ordförande
  • Näringslivsrådet
  • SFP