• Peter Back

  • Svenska förskole- och utbildningssektionens vice ordförande
  • Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Rådet för personer med funktionsnedsättning, Svenska förskole- och utbildningssektionen
  • SFP
  • peter.back@evl.fi
  • 040 661 7979