• Patrik Kanerva

  • Byggnadsnämnden, Rådet för personer med funktionsnedsättning, Socialnämnden