Musikinstitutet

Kontakter i Musikinstitutet

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Anneberg, Susanna Projektkoordinator 327 7208 / 044-7277343
Franzén, Rabbe Rektor 327 7211 / 044-7277909
Uthardt, Martina Byråsekreterare 327 7154 /