• Mona Strömvall

  • Ledare för småbarnspedagogik och förskola
  • Småbarnspedagogik
  • Petsmo daghem
  • mona.stromvall@korsholm.fi
  • 06-346 6386
  • 050-5181217