Avdelning
  • Michael Luther

  • Vårdnämndens ordförande, Kommunstyrelsens I vice ordförande
  • Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Koncernsektionen, Utvecklingssektionen, Vårdnämnden
  • SFP