• Marina Loo

  • Speciallärare inom småbarnspedagogik
  • Bildningsavdelningen
  • Solf, Tölby, Helsingby, Veikars, Hankmo, Böle (Blåsippan) och familjedagvård
  • marina.loo@korsholm.fi
  • 044-7271 240
  • Telefontid onsdagar kl. 12.30–14.00