• Marika Häggblom

  • Planläggningsingenjör (tjänstledig till 30.4.2020)
  • Planläggning
  • delgeneralplaner, detaljplaner
  • marika.haggblom@korsholm.fi
  • 06-327 7178