• Marica Stolpe

  • Miljö- och hälsoinspektör
  • Västkustens miljöenhet
  • Avdelningen i Korsholm, miljövård
  • marica.stolpe@korsholm.fi
  • 044 727 7995