Avdelning
  • Marica Stolpe

  • Miljö-och hälsoinspektör
  • Västkustens miljöenhet
  • Miljövård (Korsholm och Korsnäs)
  • marica.stolpe@korsholm.fi
  • 044 727 7995