• Maria Nylund

  • Miljö- och hälsoinspektör
  • Västkustens miljöenhet
  • Avdelningen i Närpes, hälsoskydd, luftkontroll
  • maria.nylund@korsholm.fi
  • 050-5496046