• Maria Kentta

  • Skolkurator
  • Grundskolor
  • Norra Korsholms skola, Vallgrund skola, Replot-Björkö skola samt till dessa skolområden tillhörande förskolor. Korsholms högstadium.
  • maria.kentta@korsholm.fi
  • 050 438 7010