• Mari Rantala

  • Miljö- och hälsoinspektör
  • Västkustens miljöenhet
  • Avdelningen i Vörå, hälsoskydd, livsmedel
  • mari.rantala@korsholm.fi
  • 050-5924903