• Marcella Pellas

  • Miljö- och hälsoinspektör
  • Västkustens miljöenhet
  • Avdelningen i Malax, livsmedel, hälsoskydd
  • marcella.pellas@korsholm.fi
  • 050-3369860