• Linda Södergård

  • Socialarbetare
  • Social- och familjetjänster
  • Familjerättsliga ärenden (hela Korsholm).
  • linda.sodergard@korsholm.fi
  • 06-327 7231
  • Telefontid
    måndag, tisdag, fredag kl. 12.00-13.00
    onsdag, torsdag kl. 8.30–9.30