• Linda Salo

  • Skolpsykolog
  • Grundskolor
  • Kvevlax Lärcenter, Tölby-Vikby, Vallgrund, Replot-Björkö och Norra Korsholms skola samt till dessa skolområden tillhörande förskolebarn.
  • linda.salo@korsholm.fi
  • 044 727 1541
  • Måndag-torsdag