• Lilian Biskop-Löf

  • Socialhandledare
  • Social- och familjetjänster
  • lilian.biskop-lof@korsholm.fi
  • 050 348 1072
  • Telefontid
    måndag, tisdag, fredag kl. 12.00-13.00
    onsdag, torsdag kl. 8.30–9.30