Kommunutveckling

Kontakter i Kommunutveckling

Kontaktperson Titel Telefon Avdelningar
Alaviitala, Mikael Utvecklingsdirektör 327 7127 / 044-727 1210
Båsk, Matias Näringslivschef 327 7121 / 050-518 1154
Westerholm, Gustaf Webbkommunikatör / 044 727 1510