• Kerstin Häggqvist

  • Miljö- och hälsoinspektör
  • Västkustens miljöenhet
  • Avdelningen i Närpes, miljövård
  • kerstin.haggqvist@korsholm.fi
  • 044 424 9154